Canisterapie

Co to vlastně canisterapie je? z latinského jazyka se to dá přeložit jako léčba psem (Canis familliaris je pes domácí a terapie je léčba).

Ve své podstatě je to spíše dopomoc při léčbě, někdy jen rozveselení klientů a popovídání si s lidmi, kteří už nikoho nemají.

Existují čtyři druhy canisterapie

  1. AAA - aktivace klientů - přirozená komunikace člověka se psem
  2. AAT - terapie - kontakt za určitým cílem ( jemná a hrubá motorika, nácvik polikání, relaxace svalstva, motivace k pohybu, cvičení paměti atd...)
  3. AAE - vzdělávání - pedagogové využívají pozitivního působení našich psů na žáky se speciálními potřebami nebo jako součást zážitkové výuky
  4. AAC-KI - krizová intervence - canisterapie probíhající v situacích podobných jako jsou povodně, záplavy, přírodní katastrofi... Jde o to, nenechat člověka uzavřít se sám do sebe po prodělaném šoku a poskytnout mu pomoc.   

Canisterapi využívá i metody tzv. POLOHOVÁNÍ. Polohování je ve fyzioterapii známo již od 50.let 20. století.

Klient by měl být svlečený alespoň do spodního prádla nebo do plen. Postupně se mu kolem těla (nad hlavu, kolem boků, pod kolena a pod chodidla) přikládají psi. Základem je teplota psa, která je vyšší než ta lidská, tj. až 39,3°C. Dochází tak k prohřátí celého těla a uvolnění svalstva. Může se stát, že se nám klient během polohování rozbrečí, začne se smát nebo ce vyprázdní. To vše je normální skutečností. Pejsek nezahřeje jenom na těle, ale i na duši:)